Obóz sportowy – ubezpieczenie

Obóz sportowy? Konieczna dodatkowa polisa dla sportowca
Toteż wykup dziecku indywidualnie uzupełniającą polisę albo sprawdź, czy ubezpieczenie edukacyjne jest na wyższą sumę. Być może jest wystarczająca, a jeżeli nie, pomyśl o np. o ubezpieczeniu sportowym. Możesz je zawrzeć tylko na trwanie wyjazdu. Umowa sportowa bardziej prawidłowo uchroni dziecko, gdyż mieści wszelakie kontuzje, które mogą się zdarzyć w trakcie treningów. Nie przejmuj się, że dziecko normalnie nie praktykuje sportów wyczynowo. w sytuacji wypadku otrzymasz pieniądze z umowy ubezpieczeniowej wykupionej przez organizatora wyjazdu oraz z tej, którą sam kupiłeś.

Ubezpieczenie OC organizatora wyjazdu

Realizator kolonii lub obozów, który rzeczywiście dba o bezpieczeństwo w różnych aspektach, wykupi również zabezpieczenie OC. Gdy przydarzy się wypadek, bo np. opiekun nie dojrzy dzieci, możesz żądać zadośćuczynienia w zakresie tej polisy. Wypłata z tego tytułu to pomocne ochronienie, niezależne od należności z NNW na rower. Po wypadku rehabilitacja może być długa i kosztowna, stąd spożytkowanie wszelkich sposobności na pewno niezmiernie się przyda.
Gdy organizator nie jest zabezpieczony, to roszczenie prowadzimy bezpośrednio do niego. Jeśli ma polisę OC, kontaktujemy się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej organizatora to także spokojny sen dla niego samego.W końcu nie wszystko jesteśmy w  staniezałożyć, a wypadki po prostu się zdarzają, nawet jeśli staramy się wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Elementy stałe i ruchome w ubezpieczeniu nieruchomości

Elementy stałe i ruchome w ubezpieczeniu nieruchomości

Istotnym przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania jest rozróżnienie elementów stałych i ruchomych, które są objęte, lub nie, polisą ubezpieczeniową.

Elementy stałe – to elementy wmontowane lub wbudowane na stałe, czyli:

 • instalacje techniczne: grzewcza, wodnokanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, gazowa, klimatyzacyjna, a także teletechniczne: domofonowa, telefoniczna, informatyczna i alarmowa;
 • instalacja alarmowa i stałe części instalacji technicznej, takie jak: piece i armatura sanitarna;
 • trwałe zabudowy funkcjonalne: antresole, kominki, wbudowane meble, obudowy grzejników, itp.;
 • okna wraz z szybami oraz urządzeniami antywłamaniowymi i zamknięciami;
 • okładziny ścian, sufitów, drzwi oraz wykładziny
 • powłoki malarskie oraz tynki wewnętrzne.

Elementy ruchome – to elementy, które nie zostały na stałe wmontowane jak elementy nieruchome, czyli:

 • urządzenia gospodarstwa domowego;
 • meble – zarówno stojące, jak i wiszące;
 • przedmioty codziennego użytku;
 • papiery wartościowe, pieniądze i biżuteria;
 • sprzęt elektroniczny, fotograficzny, turystyczny i muzyczny;
 • zbiory kolekcjonerskie, antyki oraz dzieła sztuki;
 • rzeczy wypożyczone (co musi być udokumentowane).

Kalkulatory

Kalkulatory

Kalkulator ubezpieczeń jest narzędziem dostępnym w internecie, które pozwala na szybką weryfikację ofert towarzystw w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

W sieci dostępnych jest wiele serwisów oferujących kalkulatory, dlatego też różnią się one budową i formą. Zasada działania kalkulatorów ubezpieczeń jest natomiast bardzo podobna. Narzędzie przybiera formę interaktywnej aplikacji w postaci formularza, który wypełnia użytkownik, podając dane niezbędne do wyliczenia składki. Po ich przetworzeniu i nałożeniu stosownych algorytmów, kalkulator ubezpieczeń przedstawia tabelę wynikową, która zawiera porównanie towarzystw, nie tylko pod kątem ceny za ubezpieczenie, ale również ze względu na zakres ochrony. Kalkulator ubezpieczeń jest systemem opartym o taryfikatory towarzystw internetowych, dzięki czemu przedstawia wiarygodne składki.

W internecie znajdziemy kilka rodzajów kalkulatorów:

 • kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych
 • kalkulator ubezpieczeń turystycznych
 • kalkulator ubezpieczeń na życie
 • kalkulator ubezpieczeń nieruchomości

Najpopularniejszym kalkulatorem jest kalkulator ubezpieczeń komunikacyjnych. Pozwala on na sprawdzenie składek za dowolne ubezpieczenia samochodowe: OC, AC, NNW. Kalkulator umożliwia też kalkulację ubezpieczeń połączonych w dowolnych kombinacjach: pakiet OC+AC, OC+NNW, itd. Przy porównaniu ubezpieczeń dodatkowych, jak AC i NNW, użytkownik ma możliwość porównania zakresu ochrony, jaki oferuje dane towarzystwo. Poza tym ma możliwość manipulacji poszczególnymi parametrami oferty, takimi jak: liczba rat czy wysokość udziału własnego.

Internetowe porównywarki ubezpieczeń stale rosną w popularność, dzięki czemu ciągle się doskonalą i ewoluują. Są one na bieżąco aktualizowane, uwzględniając wszystkie okresowe promocje wprowadzane przez towarzystwa. Niektóre kalkulatory umożliwiają również użytkownikowi sfinalizowanie transakcji. Poza porównaniem może on kupić wybrane najtańsze ubezpieczenie on-line, bez wychodzenia z domu, tracenia pieniędzy i czasu (przejście przez proces porównania zajmuje ok. 10-15 minut). Kalkulatory ubezpieczeń zostały stworzone aby ułatwiać wybór i zakup najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia w sposób szybki i wygodny.

Czym jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Czym jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia zdrowotnego często mamy do czynienia z karencją. Jest to okres zazwyczaj 3 lub 4 miesięcy po zawarciu polisy, w którym towarzystwo nie zapewnia ubezpieczonemu ochrony. Jedynym przypadkiem, w którym świadczenie mogłoby zostać przyznane, jest zdarzenie do którego doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji, aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem przez klienta świadczeń, które zaplanował pobrać przed zawarciem polisy. Towarzystwo unika w ten sposób sytuacji, w których klient celowo wykupuje ubezpieczenie zdrowotne, gdy np. zamierza przeprowadzić kosztowne badania. Karencja zabezpiecza finansowo firmę na okres kilku miesięcy, zapewniając jej stały dochód.
Niektóre zakłady ubezpieczeniowe wymagają również od klientów informacji czy cierpią oni na przewlekłe choroby, aby upewnić się że określonych świadczeń nie będą nadużywać. Od tego często zależy czy polisa ubezpieczenia zdrowotnego zostanie nam przyznana czy nie.

Długość okresu karencji jest różna w zależności od poszczególnych świadczeń. W przypadku choroby może wynosić 60 dni, w przypadku porodu – nawet 10 miesięcy. Warto więc przy wyborze ubezpieczenia wziąć pod uwagę naszą obecną sytuację życiową, aby uniknąć sytuacji, gdy ochrona zdrowotna, której oczekiwaliśmy, nie zostanie nam przyznana.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Według przepisów ustawy zdrowotnej student, jak każda inna osoba w kraju, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia leży po stronie studenta, jeżeli prowadzi on własną działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast student jest zatrudniony na umowę o pracę – do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca. Do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić studenta również rodzice, ale pod warunkiem, że nie jest on nigdzie zatrudniony, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej oraz nie ukończył jeszcze 26 lat.

Student, który ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, w której studiuje. Musi najpierw wystąpić do uczelni z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o to, by zgłosiła go do ubezpieczenia w NFZ. Tą możliwość mają wszystkie uczelnie, bez względu na rodzaj i tryb studiowania (uczelnie prywatne, studia zaoczne, itp.). Po czterech miesiącach od momentu zakończenia nauki lub skreślenia osoby z listy studentów, prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa.

W momencie, gdy student rozpoczyna naukę miejscu innym niż adres zameldowania, ma tam prawo do wyboru lekarza POZ. Student dokonuje wyboru lekarza na dziewięć miesięcy, czyli od października do czerwca (rok akademicki). Na trzy miesiące wakacji wybiera lekarza w miejscu stałego zamieszkania. Student składa w tym celu odpowiednią deklarację na formularzach dostępnych w placówkach ochrony zdrowia. Do deklaracji wyboru lekarza w miejscu nauki, student powinien dołączyć również egzemplarz wyboru lekarza w miejscu stałego zamieszkania oraz okresy objęcia opieką w tych dwóch miejscach. Dzięki temu może korzystać z wizyt u lekarza POZ, bez względu na to czy będzie przebywał w mieście, w którym studiuje, czy w rodzinnych stronach. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia nauki.

Po utracie prawa do ubezpieczenia w NFZ osoba, która ukończyła 26 lat i naukę na studiach może wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, aby zapewnić sobie wygodny, wysokiej jakości dostęp do wybranych usług medycznych. Może też zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, który automatycznie ją ubezpieczy. Oferujemy również tanie ubezpieczenie dla młodych kierowców

Jak sprawdzić firmę pod kątem ubezpieczenia AC?

Jak sprawdzić firmę pod kątem ubezpieczenia AC?

Ubezpieczenie AC chroni samochód przed stratami materialnymi powstałymi w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Przed zakupem Autocasco powinniśmy najpierw sprawdzić ubezpieczyciela, ponieważ nie każde towarzystwo świadczy taki sam poziom usług w procesie likwidacji szkody.

Jeśli padliśmy ofiarą kradzieży i posiadamy ubezpieczenie AC, będziemy musieli przejść przez proces likwidacji szkody. Jest to ogół działań związanych z analizą okoliczności zdarzenia, skutków wypadku, rozmiaru szkody i ustaleniem wysokości odszkodowania za powstałą szkodę lub odmową wypłaty odszkodowania. W rzeczywistości wiąże się to często z wieloma tygodniami bez samochodu lub niesatysfakcjonującą wartością odszkodowania. Warto więc przed zakupem ubezpieczenia AC zweryfikować towarzystwo pod kątem jakości obsługi.

Na początku powinniśmy odwiedzić stronę internetową ubezpieczyciela i zapoznać się z procedurami stosowanymi w procesie likwidacji szkody. Jeśli nie możemy ich znaleźć na stronie danej firmy możemy mieć powody do myślenia, że dane procedury nie należą do najbardziej przyjaznych dla ubezpieczonego.
Jeśli na stronie towarzystwa znajdziemy również aplikację do monitorowania likwidacji szkody możemy być zadowoleni. Aplikacje takie zazwyczaj dają dostęp on-line do informacji, na jakim etapie likwidacji szkody jest ubezpieczyciel i pozwalają na bezpośredni kontakt z likwidatorem.

Ubezpieczyciela sprawdzamy również na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych. Znajdują się tam wszystkie skargi dotyczące obsługi ze strony zakładów ubezpieczeniowych. Należy się skupić szczególnie na tych skargach, które dotyczą procesu szacowania i wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Warto także zajrzeć na fora internetowe, na których mamy dostęp do szerszej liczby opinii. Należy jednak pamiętać, że chęć do opisywania swoich doświadczeń jest silniejsza u osób posiadających negatywne odczucia. Warto natomiast zwrócić uwagę czy do dyskusji włącza się firma ubezpieczeniowa z propozycją rozwiązania danego zagadnienia. Jeśli tak, możemy sądzić, że poważnie podchodzi do problemów a jakość obsługi klienta stawia na pierwszym miejscu.

Dzięki powyższym działaniom, które nie wymagają od nas dużego wysiłku, ponieważ wszystko możemy sprawdzić w internecie, możemy wstępnie określić, w którym zakładzie będzie nam najkorzystniej wybrać ubezpieczenie AC. Dzięki takiej weryfikacji możemy uniknąć niemiłych niespodzianek, które może nam zafundować ubezpieczyciel w procesie likwidacja szkody z Autocasco.

Ubezpieczenie samochodu w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych

Wybór najtańszego OC ubezpieczenia jest bardzo ważny. Firmy ubezpieczeniowe częstokroć zwodzą niskimi cenami i promocjami. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne jest konieczne dla każdego kierowcy.

OC regulowane przez system prawny i tym samym podstawowe warunki ubezpieczenia OC są u wszystkich ubezpieczycieli takie same. Są inne w detalach, są niższe dla bardziej doświadczonych zmotoryzowanych, tańsze w pakietach z AC. Najstarsze ubezpieczenia na polskim rynku to te oferowane przez PZU. Oferują polisy zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym znanym ubezpieczycielem jest Warta. Ubezpieczenia oferowane przez Compensa i ubezpieczenia AXA również mają szeroką gamę propozycji. Kolejnym znanym i dobrym ubezpieczycielem jest tradycyjny ubezpieczyciel MTU, ale także Generali Direct. Należy też przestudiować propozycje takich ubezpieczycieli jak Gefion Link4 Czy pzu

Każdy ubezpieczyciel może zaproponować odmienne składki. Każdego kierowcę traktuje się indywidualnie. Każda agencja pracuje w nieco odmienny sposób. Agenci ubezpieczeniowi mogą dojeżdżać do przyszłego klienta. OC ubezpieczenie zależy od od miejsca zamieszkania, pojemności silnika, wieku kierowcy czy przeznaczenia samochodu, jak również bezwypadkowej jazdy czy czasu posiadania prawa jazdy. Każdy czynnik jest niemal kluczowy. Do wyszukania najlepszego i najtańszego OC ubezpieczenia, należy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń zamieszczonego na serwisach porównujących ubezpieczenia. Wymaga on rzetelnegowprowadzenia danych, aby otrzymać rzeczywiste informacje. Wybór właściwego OC jest bardzo ważny. W takim kalkulatorze można porównać większość dostępnych na rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Na jakiej zasadzie działa kalkulator OC?

Na jakiej zasadzie działa kalkulator OC?

Kalkulator OC jest współczesnym narzędziem, które dostępne jest wyłącznie w internecie, które pozwala na zweryfikowanie wysokości składki za ubezpieczenie OC i/lub AC.

Dostępne są różne rodzaje kalkulatorów OC, różniących się z reguły grafiką, ewentualnie liczbą etapów do pokonania przez użytkownika, różnymi wymogami w stosunku do pobieranych danych oraz liczbą ofert w ostatniej części kalkulacji, jaką jest tabela z wynikami.

OC kalkulator samochodu ciężarowego zbudowany jest z reguły z formularza podzielonego na 3 do 5 etapów, który użytkownik uzupełnia wpisując prawdziwe informacje dotyczące właściciela pojazdu i dane samochodu. Istotnym jest, aby te dane były rzetelne i zgodne z dokumentami, ponieważ mają one kluczowy wpływ na wartość finalnej składki za ubezpieczenia OC AC. Po przebrnięciu przez wszystkie kroki formularza użytkownik uzyskuje listę stawek oferowanych przez kilkanaście firm ubezpieczeniowych posortowanych od najniższej do najwyższej. W ramach finalizacji klient może zamówić ubezpieczenie OC online lub zaczerpnąć dalszej porady konsultanta. Kalkulatory OC są zaprogramowane w oparciu o taryfikatory TU, dzięki czemu możemy być spokojni, że ceny za polisy są wiarygodne.

Kalkulator OC funkcjonuje na podobnej zasadzie jak ubezpieczenia direct. Odmienne jest tylko to, że formularz ubezpieczenia direct – finalizowanego przez internet i telefon, ukazuje nam cenę oferowaną tylko przez jednego ubezpieczyciela. OC kalkulator umożliwia analizę nawet kilkunastu firm, również stacjonarnych, przedstawia składki za ubezpieczenia Gefion, ubezpieczenia Link 4 PZU i wiele innych, mniej znanych ubezpieczycieli.

Jak ustalana jest cena OC?

Opłata OC obowiązuje każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Dopiero aktualna i opłacona polisa ubezpieczenia OC uprawnia kierowcę do uczestnictwa w ruchu drogowym. Zakres OC jest uregulowany przez prawo, lecz jego wysokość jest ustalana wg indywidualnych kryteriów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Składka bazowa ubezpieczenia OC

Wyjściową wartość składki ubezpieczenia OC stanowi taryfa podstawowa. Ostateczna składka jest kształtowana poprzez naliczanie odpowiednich zwyżek i zniżek, zależnych od wielu czynników. Składka bazowa jest kalkulowana przede wszystkim na podstawie pojemności silnika. Różne zakłady ubezpieczeniowe posiadają różne przedziały pojemności, jednak ogólną zasadą jest, że im większa pojemność tym wyższa składka.

W dalszej kolejności na składkę bazową składają się takie elementy jak: miejsce zarejestrowania pojazdu (im większa aglomeracja tym wyższa opłata) rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie (wyższa opłata dla pojazdów większego ryzyka, jak nauka jazdy, taxi).

Zniżki w OC

Określone zniżki, które kierowca może otrzymać od zakładu ubezpieczeń są określane na podstawie skali ryzyka szkodowości. Bardzo istotnym kryterium w tym wypadku jest wiek i płeć właściciela pojazdu. Kobiety bowiem powodują mniej wypadków niż mężczyźni. Większe ryzyko szkodowości jest również przypisane młodym kierowcom, którzy cechują się brawurą i małym doświadczeniem. Przezorni i bardziej doświadczeni kierowcy są obdarzani przez firmy ubezpieczeniowe o wiele większym kredytem zaufania.

Wartość zniżki w ubezpieczeniu OC jest również zależna od lat bezszkodowej jazdy właściciela pojazdu. Pierwsza zniżka następuje po okresie 12 miesięcy. Każdego kolejnego roku ubezpieczony otrzymuje z reguły dodatkowe 10%. Maksymalne zniżki za lata bezszkodowej jazdy przysługują po ok. 6 latach.

Zwyżki w OC

Zwyżki obowiązują wszystkich kierowców, należących do grup o podwyższonej skali ryzyka. Młodzi i mało doświadczeni kierowcy mogą otrzymać nawet 50% zwyżki z tytułu młodego wieku.

Duży wpływ na ustalenie zniżki w opłacie OC ma również wiek pojazdu. Jeśli samochód jest starszy niż 10 lat może generować zwyżkę nawet do 20%.

Samochody o specjalnym przeznaczeniu, jak dostawcze i nauka jazdy, mogą zapłacić nawet do 200% więcej za OC. Zwyżka za OC jest nakładana również jeśli pojazd jest przystosowany do przewozu więcej niż sześciu osób lub gdy płatność za polisę jest rozłożona na raty.

Podsumowanie
Wysokość ceny OC jest zależna od wielu czynników, które są ustalane odmiennie w różnych zakładach ubezpieczeniowych. Jeśli nawet składka bazowa okaże się korzystna, to naliczone zniżki i zwyżki mogą drastycznie wpłynąć na finalny kształt opłaty OC. Warto zatem poprosić ubezpieczyciela o udzielenie pełnych informacji, na podstawie których została określona wysokość składki za ubezpieczenie OC. Można także zweryfikować oferty innych towarzystw w celu znalezienia najkorzystniejszej składki ubezpieczenia komunikacyjnego.

Prawo klienta do wglądu do dokumentów szkody

No Comments
Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu dokumenty, stanowiące podstawę przyjęcia lub braku odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Klient ma prawo do wglądu również do tych dokumentów, na podstawie których została ustalona wysokość odszkodowania.

Dla klienta najważniejsza w tym procesie jest możliwość zapoznania się z opiniami rzeczoznawców, kalkulacją kosztów szkody, a także dostęp do informacji o kolejnych etapach postępowania likwidacyjnego. Brak takich informacji często pozbawia poszkodowanego szansy na ustosunkowanie się do poszczególnych ustaleń i ewentualnego odwołania się od stanowiska zakładu.

Powyższe prawo wynika z zapisów art. 354 i 355 Kodeksu cywilnego, które określają sposób wykonania zobowiązania:

 • art. 354 k.c. Informuje o tym, że dłużnik powinień wykonać zobowiązanie w sposób odpowiadający normom współżycia społecznego i w zakresie określonych zwyczajów;
 • art. 355 nakłada na dłużnika obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania.

Szczegółowo na temat prawa klienta do wglądu do dokumentów szkody mówią przepisy art. 16 ust. 4 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124 poz. 1151) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).