Ubezpieczenie samochodu w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych

Wybór najtańszego OC ubezpieczenia jest bardzo ważny. Firmy ubezpieczeniowe częstokroć zwodzą niskimi cenami i promocjami. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne jest konieczne dla każdego kierowcy.

OC regulowane przez system prawny i tym samym podstawowe warunki ubezpieczenia OC są u wszystkich ubezpieczycieli takie same. Są inne w detalach, są niższe dla bardziej doświadczonych zmotoryzowanych, tańsze w pakietach z AC. Najstarsze ubezpieczenia na polskim rynku to te oferowane przez PZU. Oferują polisy zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym znanym ubezpieczycielem jest Warta. Ubezpieczenia oferowane przez Compensa i ubezpieczenia AXA również mają szeroką gamę propozycji. Kolejnym znanym i dobrym ubezpieczycielem jest tradycyjny ubezpieczyciel MTU, ale także Generali Direct. Należy też przestudiować propozycje takich ubezpieczycieli jak Gefion Link4 Czy pzu

Każdy ubezpieczyciel może zaproponować odmienne składki. Każdego kierowcę traktuje się indywidualnie. Każda agencja pracuje w nieco odmienny sposób. Agenci ubezpieczeniowi mogą dojeżdżać do przyszłego klienta. OC ubezpieczenie zależy od od miejsca zamieszkania, pojemności silnika, wieku kierowcy czy przeznaczenia samochodu, jak również bezwypadkowej jazdy czy czasu posiadania prawa jazdy. Każdy czynnik jest niemal kluczowy. Do wyszukania najlepszego i najtańszego OC ubezpieczenia, należy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń zamieszczonego na serwisach porównujących ubezpieczenia. Wymaga on rzetelnegowprowadzenia danych, aby otrzymać rzeczywiste informacje. Wybór właściwego OC jest bardzo ważny. W takim kalkulatorze można porównać większość dostępnych na rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Na jakiej zasadzie działa kalkulator OC?

Na jakiej zasadzie działa kalkulator OC?

Kalkulator OC jest współczesnym narzędziem, które dostępne jest wyłącznie w internecie, które pozwala na zweryfikowanie wysokości składki za ubezpieczenie OC i/lub AC.

Dostępne są różne rodzaje kalkulatorów OC, różniących się z reguły grafiką, ewentualnie liczbą etapów do pokonania przez użytkownika, różnymi wymogami w stosunku do pobieranych danych oraz liczbą ofert w ostatniej części kalkulacji, jaką jest tabela z wynikami.

OC kalkulator samochodu ciężarowego zbudowany jest z reguły z formularza podzielonego na 3 do 5 etapów, który użytkownik uzupełnia wpisując prawdziwe informacje dotyczące właściciela pojazdu i dane samochodu. Istotnym jest, aby te dane były rzetelne i zgodne z dokumentami, ponieważ mają one kluczowy wpływ na wartość finalnej składki za ubezpieczenia OC AC. Po przebrnięciu przez wszystkie kroki formularza użytkownik uzyskuje listę stawek oferowanych przez kilkanaście firm ubezpieczeniowych posortowanych od najniższej do najwyższej. W ramach finalizacji klient może zamówić ubezpieczenie OC online lub zaczerpnąć dalszej porady konsultanta. Kalkulatory OC są zaprogramowane w oparciu o taryfikatory TU, dzięki czemu możemy być spokojni, że ceny za polisy są wiarygodne.

Kalkulator OC funkcjonuje na podobnej zasadzie jak ubezpieczenia direct. Odmienne jest tylko to, że formularz ubezpieczenia direct – finalizowanego przez internet i telefon, ukazuje nam cenę oferowaną tylko przez jednego ubezpieczyciela. OC kalkulator umożliwia analizę nawet kilkunastu firm, również stacjonarnych, przedstawia składki za ubezpieczenia Gefion, ubezpieczenia Link 4 PZU i wiele innych, mniej znanych ubezpieczycieli.

Jak ustalana jest cena OC?

Opłata OC obowiązuje każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Dopiero aktualna i opłacona polisa ubezpieczenia OC uprawnia kierowcę do uczestnictwa w ruchu drogowym. Zakres OC jest uregulowany przez prawo, lecz jego wysokość jest ustalana wg indywidualnych kryteriów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Składka bazowa ubezpieczenia OC

Wyjściową wartość składki ubezpieczenia OC stanowi taryfa podstawowa. Ostateczna składka jest kształtowana poprzez naliczanie odpowiednich zwyżek i zniżek, zależnych od wielu czynników. Składka bazowa jest kalkulowana przede wszystkim na podstawie pojemności silnika. Różne zakłady ubezpieczeniowe posiadają różne przedziały pojemności, jednak ogólną zasadą jest, że im większa pojemność tym wyższa składka.

W dalszej kolejności na składkę bazową składają się takie elementy jak: miejsce zarejestrowania pojazdu (im większa aglomeracja tym wyższa opłata) rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie (wyższa opłata dla pojazdów większego ryzyka, jak nauka jazdy, taxi).

Zniżki w OC

Określone zniżki, które kierowca może otrzymać od zakładu ubezpieczeń są określane na podstawie skali ryzyka szkodowości. Bardzo istotnym kryterium w tym wypadku jest wiek i płeć właściciela pojazdu. Kobiety bowiem powodują mniej wypadków niż mężczyźni. Większe ryzyko szkodowości jest również przypisane młodym kierowcom, którzy cechują się brawurą i małym doświadczeniem. Przezorni i bardziej doświadczeni kierowcy są obdarzani przez firmy ubezpieczeniowe o wiele większym kredytem zaufania.

Wartość zniżki w ubezpieczeniu OC jest również zależna od lat bezszkodowej jazdy właściciela pojazdu. Pierwsza zniżka następuje po okresie 12 miesięcy. Każdego kolejnego roku ubezpieczony otrzymuje z reguły dodatkowe 10%. Maksymalne zniżki za lata bezszkodowej jazdy przysługują po ok. 6 latach.

Zwyżki w OC

Zwyżki obowiązują wszystkich kierowców, należących do grup o podwyższonej skali ryzyka. Młodzi i mało doświadczeni kierowcy mogą otrzymać nawet 50% zwyżki z tytułu młodego wieku.

Duży wpływ na ustalenie zniżki w opłacie OC ma również wiek pojazdu. Jeśli samochód jest starszy niż 10 lat może generować zwyżkę nawet do 20%.

Samochody o specjalnym przeznaczeniu, jak dostawcze i nauka jazdy, mogą zapłacić nawet do 200% więcej za OC. Zwyżka za OC jest nakładana również jeśli pojazd jest przystosowany do przewozu więcej niż sześciu osób lub gdy płatność za polisę jest rozłożona na raty.

Podsumowanie
Wysokość ceny OC jest zależna od wielu czynników, które są ustalane odmiennie w różnych zakładach ubezpieczeniowych. Jeśli nawet składka bazowa okaże się korzystna, to naliczone zniżki i zwyżki mogą drastycznie wpłynąć na finalny kształt opłaty OC. Warto zatem poprosić ubezpieczyciela o udzielenie pełnych informacji, na podstawie których została określona wysokość składki za ubezpieczenie OC. Można także zweryfikować oferty innych towarzystw w celu znalezienia najkorzystniejszej składki ubezpieczenia komunikacyjnego.

Prawo klienta do wglądu do dokumentów szkody

No Comments
Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu dokumenty, stanowiące podstawę przyjęcia lub braku odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Klient ma prawo do wglądu również do tych dokumentów, na podstawie których została ustalona wysokość odszkodowania.

Dla klienta najważniejsza w tym procesie jest możliwość zapoznania się z opiniami rzeczoznawców, kalkulacją kosztów szkody, a także dostęp do informacji o kolejnych etapach postępowania likwidacyjnego. Brak takich informacji często pozbawia poszkodowanego szansy na ustosunkowanie się do poszczególnych ustaleń i ewentualnego odwołania się od stanowiska zakładu.

Powyższe prawo wynika z zapisów art. 354 i 355 Kodeksu cywilnego, które określają sposób wykonania zobowiązania:

  • art. 354 k.c. Informuje o tym, że dłużnik powinień wykonać zobowiązanie w sposób odpowiadający normom współżycia społecznego i w zakresie określonych zwyczajów;
  • art. 355 nakłada na dłużnika obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania.

Szczegółowo na temat prawa klienta do wglądu do dokumentów szkody mówią przepisy art. 16 ust. 4 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124 poz. 1151) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).