Czym jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Czym jest karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia zdrowotnego często mamy do czynienia z karencją. Jest to okres zazwyczaj 3 lub 4 miesięcy po zawarciu polisy, w którym towarzystwo nie zapewnia ubezpieczonemu ochrony. Jedynym przypadkiem, w którym świadczenie mogłoby zostać przyznane, jest zdarzenie do którego doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji, aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem przez klienta świadczeń, które zaplanował pobrać przed zawarciem polisy. Towarzystwo unika w ten sposób sytuacji, w których klient celowo wykupuje ubezpieczenie zdrowotne, gdy np. zamierza przeprowadzić kosztowne badania. Karencja zabezpiecza finansowo firmę na okres kilku miesięcy, zapewniając jej stały dochód.
Niektóre zakłady ubezpieczeniowe wymagają również od klientów informacji czy cierpią oni na przewlekłe choroby, aby upewnić się że określonych świadczeń nie będą nadużywać. Od tego często zależy czy polisa ubezpieczenia zdrowotnego zostanie nam przyznana czy nie.

Długość okresu karencji jest różna w zależności od poszczególnych świadczeń. W przypadku choroby może wynosić 60 dni, w przypadku porodu – nawet 10 miesięcy. Warto więc przy wyborze ubezpieczenia wziąć pod uwagę naszą obecną sytuację życiową, aby uniknąć sytuacji, gdy ochrona zdrowotna, której oczekiwaliśmy, nie zostanie nam przyznana.