Elementy stałe i ruchome w ubezpieczeniu nieruchomości

Elementy stałe i ruchome w ubezpieczeniu nieruchomości

Istotnym przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania jest rozróżnienie elementów stałych i ruchomych, które są objęte, lub nie, polisą ubezpieczeniową.

Elementy stałe – to elementy wmontowane lub wbudowane na stałe, czyli:

 • instalacje techniczne: grzewcza, wodnokanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, gazowa, klimatyzacyjna, a także teletechniczne: domofonowa, telefoniczna, informatyczna i alarmowa;
 • instalacja alarmowa i stałe części instalacji technicznej, takie jak: piece i armatura sanitarna;
 • trwałe zabudowy funkcjonalne: antresole, kominki, wbudowane meble, obudowy grzejników, itp.;
 • okna wraz z szybami oraz urządzeniami antywłamaniowymi i zamknięciami;
 • okładziny ścian, sufitów, drzwi oraz wykładziny
 • powłoki malarskie oraz tynki wewnętrzne.

Elementy ruchome – to elementy, które nie zostały na stałe wmontowane jak elementy nieruchome, czyli:

 • urządzenia gospodarstwa domowego;
 • meble – zarówno stojące, jak i wiszące;
 • przedmioty codziennego użytku;
 • papiery wartościowe, pieniądze i biżuteria;
 • sprzęt elektroniczny, fotograficzny, turystyczny i muzyczny;
 • zbiory kolekcjonerskie, antyki oraz dzieła sztuki;
 • rzeczy wypożyczone (co musi być udokumentowane).