Jak ustalana jest cena OC?

Opłata OC obowiązuje każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Dopiero aktualna i opłacona polisa ubezpieczenia OC uprawnia kierowcę do uczestnictwa w ruchu drogowym. Zakres OC jest uregulowany przez prawo, lecz jego wysokość jest ustalana wg indywidualnych kryteriów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Składka bazowa ubezpieczenia OC

Wyjściową wartość składki ubezpieczenia OC stanowi taryfa podstawowa. Ostateczna składka jest kształtowana poprzez naliczanie odpowiednich zwyżek i zniżek, zależnych od wielu czynników. Składka bazowa jest kalkulowana przede wszystkim na podstawie pojemności silnika. Różne zakłady ubezpieczeniowe posiadają różne przedziały pojemności, jednak ogólną zasadą jest, że im większa pojemność tym wyższa składka.

W dalszej kolejności na składkę bazową składają się takie elementy jak: miejsce zarejestrowania pojazdu (im większa aglomeracja tym wyższa opłata) rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie (wyższa opłata dla pojazdów większego ryzyka, jak nauka jazdy, taxi).

Zniżki w OC

Określone zniżki, które kierowca może otrzymać od zakładu ubezpieczeń są określane na podstawie skali ryzyka szkodowości. Bardzo istotnym kryterium w tym wypadku jest wiek i płeć właściciela pojazdu. Kobiety bowiem powodują mniej wypadków niż mężczyźni. Większe ryzyko szkodowości jest również przypisane młodym kierowcom, którzy cechują się brawurą i małym doświadczeniem. Przezorni i bardziej doświadczeni kierowcy są obdarzani przez firmy ubezpieczeniowe o wiele większym kredytem zaufania.

Wartość zniżki w ubezpieczeniu OC jest również zależna od lat bezszkodowej jazdy właściciela pojazdu. Pierwsza zniżka następuje po okresie 12 miesięcy. Każdego kolejnego roku ubezpieczony otrzymuje z reguły dodatkowe 10%. Maksymalne zniżki za lata bezszkodowej jazdy przysługują po ok. 6 latach.

Zwyżki w OC

Zwyżki obowiązują wszystkich kierowców, należących do grup o podwyższonej skali ryzyka. Młodzi i mało doświadczeni kierowcy mogą otrzymać nawet 50% zwyżki z tytułu młodego wieku.

Duży wpływ na ustalenie zniżki w opłacie OC ma również wiek pojazdu. Jeśli samochód jest starszy niż 10 lat może generować zwyżkę nawet do 20%.

Samochody o specjalnym przeznaczeniu, jak dostawcze i nauka jazdy, mogą zapłacić nawet do 200% więcej za OC. Zwyżka za OC jest nakładana również jeśli pojazd jest przystosowany do przewozu więcej niż sześciu osób lub gdy płatność za polisę jest rozłożona na raty.

Podsumowanie
Wysokość ceny OC jest zależna od wielu czynników, które są ustalane odmiennie w różnych zakładach ubezpieczeniowych. Jeśli nawet składka bazowa okaże się korzystna, to naliczone zniżki i zwyżki mogą drastycznie wpłynąć na finalny kształt opłaty OC. Warto zatem poprosić ubezpieczyciela o udzielenie pełnych informacji, na podstawie których została określona wysokość składki za ubezpieczenie OC. Można także zweryfikować oferty innych towarzystw w celu znalezienia najkorzystniejszej składki ubezpieczenia komunikacyjnego.