Prawo klienta do wglądu do dokumentów szkody

No Comments
Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu dokumenty, stanowiące podstawę przyjęcia lub braku odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Klient ma prawo do wglądu również do tych dokumentów, na podstawie których została ustalona wysokość odszkodowania.

Dla klienta najważniejsza w tym procesie jest możliwość zapoznania się z opiniami rzeczoznawców, kalkulacją kosztów szkody, a także dostęp do informacji o kolejnych etapach postępowania likwidacyjnego. Brak takich informacji często pozbawia poszkodowanego szansy na ustosunkowanie się do poszczególnych ustaleń i ewentualnego odwołania się od stanowiska zakładu.

Powyższe prawo wynika z zapisów art. 354 i 355 Kodeksu cywilnego, które określają sposób wykonania zobowiązania:

  • art. 354 k.c. Informuje o tym, że dłużnik powinień wykonać zobowiązanie w sposób odpowiadający normom współżycia społecznego i w zakresie określonych zwyczajów;
  • art. 355 nakłada na dłużnika obowiązek zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania.

Szczegółowo na temat prawa klienta do wglądu do dokumentów szkody mówią przepisy art. 16 ust. 4 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124 poz. 1151) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *