Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Według przepisów ustawy zdrowotnej student, jak każda inna osoba w kraju, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zgłoszenia leży po stronie studenta, jeżeli prowadzi on własną działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast student jest zatrudniony na umowę o pracę – do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca. Do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić studenta również rodzice, ale pod warunkiem, że nie jest on nigdzie zatrudniony, nie prowadzi własnej działalności gospodarczej oraz nie ukończył jeszcze 26 lat.

Student, który ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może być zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, w której studiuje. Musi najpierw wystąpić do uczelni z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o to, by zgłosiła go do ubezpieczenia w NFZ. Tą możliwość mają wszystkie uczelnie, bez względu na rodzaj i tryb studiowania (uczelnie prywatne, studia zaoczne, itp.). Po czterech miesiącach od momentu zakończenia nauki lub skreślenia osoby z listy studentów, prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa.

W momencie, gdy student rozpoczyna naukę miejscu innym niż adres zameldowania, ma tam prawo do wyboru lekarza POZ. Student dokonuje wyboru lekarza na dziewięć miesięcy, czyli od października do czerwca (rok akademicki). Na trzy miesiące wakacji wybiera lekarza w miejscu stałego zamieszkania. Student składa w tym celu odpowiednią deklarację na formularzach dostępnych w placówkach ochrony zdrowia. Do deklaracji wyboru lekarza w miejscu nauki, student powinien dołączyć również egzemplarz wyboru lekarza w miejscu stałego zamieszkania oraz okresy objęcia opieką w tych dwóch miejscach. Dzięki temu może korzystać z wizyt u lekarza POZ, bez względu na to czy będzie przebywał w mieście, w którym studiuje, czy w rodzinnych stronach. Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ wygasa po czterech miesiącach od zakończenia nauki.

Po utracie prawa do ubezpieczenia w NFZ osoba, która ukończyła 26 lat i naukę na studiach może wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, aby zapewnić sobie wygodny, wysokiej jakości dostęp do wybranych usług medycznych. Może też zarejestrować się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, który automatycznie ją ubezpieczy. Oferujemy również tanie ubezpieczenie dla młodych kierowców